Drop Down Menu

Nieuws

Vormelingen en Communicanten
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Donderdag 17-10-2019
9.00 uur

Eucharistieviering.
Zaterdag 19-10-2019
16.00 uur

Huwelijksinzegening Tom Spauwen en Tessa Trap in de St. Oda kapel.
Zondag 20-10-2019
11.00 uur

Negenentwintigste zondag door het jaar. Wereldmissiedag. Plechtige Eucharistieviering.
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hier


Overzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Horn - Nunhem

Informatie - Adressen

Kerkbestuur
Pastoor Constantijn Dieteren - Voorzitter
Schepenbank 17
6081 BD Haelen
Telefoon: 0475-591622
E-mail adres: cjdieteren@gmail.com

Kerngroep Lambertusparochie
Theo Hoekjan - Voorzitter/Communicatie
De Keverbergstraat 50
6081 BM Haelen
Telefoon: 0475592217

Joost de Meijer - secretaris/vragen en opmerkingen site.
De Wieert 7
6081 AL Haelen
Telefoon: 0641107516
E-mail adres: demeijerjoost@gmail.com

Wim Janssen - plv. Secretaris
Roggelseweg 32
6081 CT Haelen
Telefoon: 0475592808

Vacant - Gebouwen/ terreinen
Kerkplein 12
6081 BA Haelen

Frieda Wijenberg - Koor
Houtrustlaan 6
6081 CX Haelen
Telefoon: 0475592114

Marrije Vos - Pastoraal/Beheer Kerkhof
't Laar 11
6081 CW Haelen
Telefoon: 0649872802
E-mail adres: marrije.vos11@gmail.com

Bianca van Oeteren - Administrateur
Kerkplein 12
6081 BA Haelen

Wim Engels - P&O
Kampweg 13
6083 BH Nunhem
Telefoon: 0475597326

Tjien Kwee - Vrijwilligerszaken
Houtrustlaan 26
6081 CX Haelen
Telefoon: 0475597046

webdesign horvers.net