Drop Down Menu


H. Missen/agenda

Dinsdag 7-4-2020
14.00 uur

Paasviering Senioren in Trefcentrum Aldenghoor. GEANNULEERD.
Lees meer >>>
Donderdag 9-4-2020
13.00 uur

Paasviering Basisschool De Leerlingst. GEANNULEERD.
Lees meer >>>
Donderdag 9-4-2020
18.00 uur

Witte Donderdag. Beperkte Eucharistieviering voor het hele cluster. GEANNULEERD.
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hier


Overzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Horn - Nunhem

Welkom

Update maatregelen inzake coronavirus
Bisschoppen: ‘We nemen onze verantwoordelijkheid
serieus’
www.rkkerk.nl - 26 maart 2020
Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart
heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de
Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek
van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte
Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze
verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer
serieus’, zeggen de bisschoppen.
Dat betekent dat alle op 23 maart afgekondigde maatregelen gehandhaafd blijven en
waar nodig worden aangescherpt, te weten:
• Geen publieke vieringen tot en met Pinksteren
• Besloten vieringen alleen in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke
bedienaren, zonder de deelname van andere gelovigen, met in achtneming van alle
strikte maatregelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent met
ingang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze vieringen niet kan worden
uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan
worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om
dezelfde redenen kan de heilige communie niet buiten de heilige mis worden
uitgereikt, behalve wanneer het gaat om het viaticum (laatste heilige communie voor
stervenden)
• De kerken zijn waar mogelijk open voor gelovigen die komen voor gebed of om een
kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle
maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand,
hygiëne en gezondheid
• Voor alle parochies geldt voor de besloten vieringen in de Paastijd het aangescherpte
Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. (Kijk voor een Nederlandse vertaling
op rkliturgie.nl). Ook voor kloosters gelden de richtlijnen uit dit decreet.
Uitvaarten en huwelijken
Op de site van de rijksoverheid worden in verband met het afgelasten van
samenkomsten uitzonderingen genoemd voor religieuze en levensbeschouwelijke
bijeenkomsten. Zo mogen uitvaarten en huwelijksvieringen plaats vinden in
aanwezigheid van maximaal 29 personen.

De bisschoppen hebben het volgende besloten:
• Kerkelijke uitvaarten en huwelijken worden zo sober en klein mogelijk gehouden met
zo min mogelijk aanwezigen. Ook hier gelden alle strikte maatregelen voor afstand,
gezondheid en hygiëne.
• De heilige communie kan bij deze vieringen niet worden uitgereikt, omdat dan de
voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook
het delen van de communie onveilig kan zijn.
‘We willen gelovigen in de risicogroepen beschermen’
Andere publieke vieringen dan uitvaarten en huwelijksvieringen staan de bisschoppen
niet toe, ook al biedt de overheid hiertoe in principe wél een mogelijkheid met maximaal
29 aanwezigen. ‘We beseffen dat dit laatste voor gelovigen moeilijk zal zijn. Voor ons is
dit ook geen gemakkelijk besluit, maar we doen dit omdat we onze
verantwoordelijkheid serieus nemen, met name ook voor onze gelovigen die tot de
risicogroepen behoren. Het huis van God, de eredienst aan God mag geen bron van
besmetting van mensen worden.”
De bisschoppen vragen begrip van de gelovigen en wijzen op de noodzakelijke strenge
lijn van de overheid voor alle andere typen samenkomsten. Ze willen ook gehoor geven
aan het Vaticaanse decreet van 25 maart 2020. Ze wijzen op alle mogelijkheden die er
intussen zijn om vanuit eigen huis een mis te volgen en de geestelijke communie te
ontvangen. Ze vragen om in gebed met onderlinge barmhartigheid en begrip voor elkaar
verbonden te blijven.
Mochten nieuwe maatregelen van de overheid reden geven om deze kerkelijke
maatregelen te heroverwegen, dan volgt verdere berichtgeving. Parochies kunnen met
aanvullende vragen contact opnemen met het eigen bisdom.
Downloads en uitzendingen:
• Gebed van de bisschoppen
• Gebedskaart voor de geestelijke communie
• Rozenkransgebed met uitleg
• Vergeet de Vastenactie niet!
• Volg de website van uw bisdom en parochie voor andere mogelijkheden tot gebed en
live streaming van vieringen.
Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2
en vanuit Hilversum worden elke dag een mis en een dagsluiting gestreamd. Verder
zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit
om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om
10.00 uur. Vrijdag 27 maart wordt er een buitengewoon Urbi et Orbi uitgezonden om
17.55 uur op NPO2.

l

webdesign horvers.net